Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 38

ul. Kościuszki 38, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
15 1240 2728 1111 0000 3989 9923

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 4

ul. Kościuszki 4, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 20. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
47 9210 0008 0010 1462 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 51

ul. Kościuszki 51, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
10 1240 2728 1111 0000 3989 9819

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 51 A

ul. Kościuszki 51 A, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
91 1240 2728 1111 0000 3989 9428

Wspólnota Mieszkaniowa domu przy ul. Kościuszki 55

ul. Kościuszki 55, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
53 9210 0008 0010 0814 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Ks. Janusza I 58 - 58T

ul. Ks. Janusza I 58 - 58T, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
43 1240 2728 1111 0011 1381 4452

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Polnej 77

ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie nalży dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
43 1240 2728 1111 0011 0263 0546

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Polskiej 11

ul. Polska 11, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
21 9210 0008 0012 3767 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe