Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Przechodniej 3

ul. Przechodnia 3, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
02 1240 2728 1111 0000 3989 9284

Wspólnoty mieszkaniowe