Wspólnota Mieszkaniowa Sobienie Szlacheckie 211-212

Sobienie Szlacheckie 211-212, 08-443 Sobienie Jeziory

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej: 
46 1240 2728 1111 0010 9363 3063

Wspólnoty mieszkaniowe