Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Wyszyńskiego 13

ul. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
11 9210 0008 0017 3384 2000 0020

Wspólnoty mieszkaniowe