Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 4

ul. Żwirki i Wigury 4, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
74 1240 2728 1111 0000 3989 9734

Wspólnoty mieszkaniowe