Wspólnota Mieszkaniowa Pilawa, ul. Wojska Polskiego 56-62

ul. Wojska Polskiego 56-62, 08-440 Pilawa

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
13 9210 0008 0010 9208 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe