Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Polnej 77

ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie nalży dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
43 1240 2728 1111 0011 0263 0546

Wspólnoty mieszkaniowe