Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Wiejskiej 57 E

ul. Wiejska 57 E, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
74 1940 1076 3114 5686 0000 0000

Wspólnoty mieszkaniowe