Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 8

ul. Żwirki i Wigury 8, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
28 9210 0008 0010 0410 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe