Wspólnota Mieszkaniowa Goździk 94 B

Goździk 94 B, 08-404 Górzno

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
38 1240 2728 1111 0011 2746 9523

Wspólnoty mieszkaniowe