Wspólnota Mieszkaniowa Sobienie Szlacheckie 208

Sobienie Szlacheckie 208, 08-443 Sobienie Jeziory

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej: 
81 1240 2728 1111 0010 8267 5313

Wspólnoty mieszkaniowe