Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 6

ul. Żwirki i Wigury 6, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 20. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
21 1240 2728 1111 0000 3989 9718

Wspólnoty mieszkaniowe