Informacja dotycząca zmiany stawki za wodę i kanalizację

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
nr WA.RZT.70.23.2023/6 z dnia 01.06.2023 roku, od dnia 1 lipca 2023 r. zmianie ulega
stawka za wodę z 5,18 zł/m3 na 6,04 zł/m3 oraz stawka za kanalizację z 13,46 zł/m3 na 15,43 zł/m3.

 

Wyszukiwarka ofert