Wspólnota Mieszkaniowa Michałówka

Michałówka 1 i 2, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
31 9210 0008 0003 5969 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe