Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Korczaka 35

ul. Korczaka 35, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
47 9210 0008 0001 1543 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe