Wspólnota Mieszkaniowa domu przy ul. Kościuszki 55

ul. Kościuszki 55, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
53 9210 0008 0010 0814 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe