Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Bp. I. Krasickiego 22

ul. Bp. I. Krasickiego 22, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
57 1240 2728 1111 0011 2870 8841

Wspólnoty mieszkaniowe