Wspólnota Mieszkaniowa Miętne, ul. Piękna 10-22

Miętne, ul. Piękna 10-22, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na indywidualny rachunek konta bankowego przypisanego do danego lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
62 1600 1462 1748 0144 3000 0001

Wspólnoty mieszkaniowe