Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Senatorskiej 38

ul. Senatorska 38, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
73 1240 2728 1111 0000 3989 9558

Wspólnoty mieszkaniowe