Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 25

ul. Kościuszki 25, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
18 9210 0008 0010 0423 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe