Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Stacyjnej 41 A

ul. Stacyjna 41 A, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
83 1240 2728 1111 0010 9864 6909

Wspólnoty mieszkaniowe