Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 2

ul. Żwirki i Wigury 2, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
07 1240 2728 1111 0000 3989 9776

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 3

ul. Żwirki i Wigury 3, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
13 9210 0008 0013 9957 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 4

ul. Żwirki i Wigury 4, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
74 1240 2728 1111 0000 3989 9734

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 6

ul. Żwirki i Wigury 6, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 20. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
21 1240 2728 1111 0000 3989 9718

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 8

ul. Żwirki i Wigury 8, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
28 9210 0008 0010 0410 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Goździk 94

Goździk 94, 08-404 Górzno

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
79 1240 2728 1111 0011 2762 0881

Wspólnota Mieszkaniowa Goździk 94 B

Goździk 94 B, 08-404 Górzno

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
38 1240 2728 1111 0011 2746 9523

Wspólnota Mieszkaniowa Michałówka

Michałówka 1 i 2, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
31 9210 0008 0003 5969 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe