Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 6

ul. Żwirki i Wigury 6, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 20. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
21 1240 2728 1111 0000 3989 9718

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Żwirki i Wigury 8

ul. Żwirki i Wigury 8, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
28 9210 0008 0010 0410 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Michałówka

Michałówka 1 i 2, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
31 9210 0008 0003 5969 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Miętne, ul. Piękna 10-22

Miętne, ul. Piękna 10-22, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
56 9210 0008 0007 1778 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Pilawa, ul. Wojska Polskiego 56-62

ul. Wojska Polskiego 56-62, 08-440 Pilawa

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
13 9210 0008 0010 9208 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Sobienie Szlacheckie 207

Sobienie Szlacheckie 207, 08-443 Sobienie Jeziory

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
97 1240 2728 1111 0010 8267 7450

Wspólnota Mieszkaniowa Sobienie Szlacheckie 208

Sobienie Szlacheckie 208, 08-443 Sobienie Jeziory

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej: 
81 1240 2728 1111 0010 8267 5313

Wspólnota Mieszkaniowa Sobienie Szlacheckie 211-212

Sobienie Szlacheckie 211-212, 08-443 Sobienie Jeziory

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej: 
46 1240 2728 1111 0010 9363 3063

Strona 4 z 4

Wspólnoty mieszkaniowe