Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Al. Legionów 83

ul. Aleja Legionów 83, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 15. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wpólnoty Mieszkaniowej:
32 9210 0008 0014 4889 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe