Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Wiejskiej 57 A i B

ul. Wiejska 57 A i B, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
52 1940 1076 3066 5196 0000 0000

Rachunek bankowy Funduszu Remontowego:
02 1940 1076 3066 5196 0003 0000

Wspólnoty mieszkaniowe