Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Polskiej 11

ul. Polska 11, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
21 9210 0008 0012 3767 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe