Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Warszawskiej 28

ul. Warszawska 28, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
78 1940 1076 3054 0653 0000 0000

Wspólnoty mieszkaniowe