Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Przechodniej 3

ul. Przechodnia 3, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany byl Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
02 1240 2728 1111 0000 3989 9284

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Senatorskiej 38

ul. Senatorska 38, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
73 1240 2728 1111 0000 3989 9558

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Senatorskiej 40

ul. Senatorska 40, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
96 1240 2728 1111 0000 3989 9532

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Stacyjnej 41 A

ul. Stacyjna 41 A, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
83 1240 2728 1111 0010 9864 6909

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Warszawskiej 28

ul. Warszawska 28, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
78 1940 1076 3054 0653 0000 0000

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Wiejskiej 57 A i B

ul. Wiejska 57 A i B, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
52 1940 1076 3066 5196 0000 0000

Rachunek bankowy Funduszu Remontowego:
02 1940 1076 3066 5196 0003 0000

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Wiejskiej 57 E

ul. Wiejska 57 E, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
74 1940 1076 3114 5686 0000 0000

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Wyszyńskiego 13

ul. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
11 9210 0008 0017 3384 2000 0020

Wspólnoty mieszkaniowe