Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Ks. Janusza I 58 - 58T

ul. Ks. Janusza I 58 - 58T, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
43 1240 2728 1111 0011 1381 4452

Wspólnoty mieszkaniowe