Wspólnota Mieszkaniowa Miętne, ul. Piękna 10-22

Miętne, ul. Piękna 10-22, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
56 9210 0008 0007 1778 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe