Informacja dotycząca zmiany stawki za wodę i kanalizację

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
nr WA.RZT.70.363.2021/4 z dnia 09.03.2022 roku, od dnia 1 kwietnia 2022 r. zmianie ulega
stawka za wodę z 4,76 zł/m3 na 5,18 zł/m3 oraz stawka za kanalizację z 12,30 zł/m3 na 13,46 zł/m3.

 

Wyszukiwarka ofert