Informacja dotycząca zmiany stawki za wodę i kanalizację

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
nr WA.RET.070.1.103.11.2019 z dnia 20.03.2019 roku, od dnia 23 kwietnia 2021 r. zmianie ulega
stawka za wodę z 4,63 zł/m3 na 4,76 zł/m3 oraz stawka za kanalizację z 12,22 zł/m3 na 12,30 zł/m3.

 

Wyszukiwarka ofert