Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Al. Legionów 44 A

ul. Aleja Legionów 44 A, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
59 1240 2728 1111 0000 3989 9907

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Al. Legionów 44 C

ul. Aleja Legionów 44 C, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wpólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
12 1240 2728 1111 0000 3989 9880

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Al. Legionów 83

ul. Aleja Legionów 83, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 15. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wpólnoty Mieszkaniowej:
32 9210 0008 0014 4889 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Długiej 12

ul. Długa 12, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
65 9210 0008 0007 5268 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Dobrej 1

ul. Dobra 1, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 20. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
04 9210 0008 0010 9598 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Korczaka 35

ul. Korczaka 35, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
47 9210 0008 0001 1543 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 25

ul. Kościuszki 25, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do końca danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
18 9210 0008 0010 0423 2000 0010

Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 38

ul. Kościuszki 38, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
15 1240 2728 1111 0000 3989 9923

Wspólnoty mieszkaniowe