Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Dobrej 1

ul. Dobra 1, 08-400 Garwolin

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 20. dnia danego miesiąca.

Prosimy, aby przelew opisany był Państwa nazwiskiem oraz numerem lokalu.

Rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:
04 9210 0008 0010 9598 2000 0010

Wspólnoty mieszkaniowe