Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Senatorska 38
ul. Senatorska 38 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa Senatorska 38


Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10  dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa Senatorska 38   08-400 Garwolin Numer :

73 1240 2728 1111 0000 3989 9558

 

Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu