Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 38
ul. Kościuszki 38 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 38Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 38   08-400 Garwolin Numer :

15 1240 2728 1111 0000 3989 9923

 

 

Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu