Wspólnota Mieszkaniowa Aleja Legionów 44 C
ul. Aleja Legionów 44 C 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa Al. Legionów 44 C
Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa Al. Legionów 44 C  08-400 Garwolin Numer konta bankowego:  12 1240 2728 1111 0000 3989 9880

►Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu