Wspólnota Mieszkaniowa Aleja Legionów 44 A
ul. Aleja Legionów 44 A 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa Al. Legionów 44 A
Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa Al. Legionów 44 A  08-400 Garwolin Numer konta bankowego: 59 1240 2728 1111 0000 3989 9907


►Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu