Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy AL Żwirki i Wigury 2
ul. Żwirki i Wigury 2 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa Al. Żwirki i Wigury 2

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa Al. Żwirki i Wigury 2  08-400 Garwolin Numer 07 1240 2728 1111 0000 3989 9776

 

Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu