Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Długa 12
ul. Długa 12 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa ul. Długa 12
Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa ul. Długa 12

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Długa 12   08-400 Garwolin Numer konta bankowego: 65 9210 0008 0007 5268 2000 0010


►Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu