Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 51 A
ul. Kościuszki 51 A 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 51 A


Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 51 A   08-400 Garwolin Numer :
91 1240 2728 1111 0000 3989 9428