Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Kościuszki 51
ul. Kościuszki 51 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 51

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10  dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 51   08-400 Garwolin Numer 10 1240 2728 1111 0000 3989 9819

 

Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu