Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul Żwirki i Wigury 4
ul. Żwirki i Wigury 4 08-400 Garwolin


Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 4

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 4  08-400 Garwolin Numer konta bankowego: 74 1240 2728 1111 0000 3989 9734

►Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu