Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Wiejskiej 57 A i B
ul. Wiejska 57 A i B, 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wiejskiej 57 A i B
Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowacprzy ul. Wiejskiej 57 A i B   08-400 Garwolin Numer konta bankowego: 52 1940 1076 3066 5196 0000 0000►Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu