Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Przechodnia 3
ul.Przechodnia 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przechodnia 3

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przechodnia 3 08-400 Garwolin Numer : 02 1240 2728 1111 0000 3989 9284

 

Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu