Wspólnota Mieszkaniowa Michałówka
Michałówka 1,2 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa w Michałówce
Informujemy, iż opłat z tytułu kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej i funduszu remontowego należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy w BS w Garwolinie numer
31 9210 0008 0003 5969 2000 0010
Odbiorca przelewu:
Wspólnota Mieszkaniowa w Michałówce
08-400 Garwolin
Michałówka 1
Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu: Imię i nazwisko właściciela lokalu i numer lokalu.