Wspólnota Mieszkaniowa Domu przy ul. Dobra 1
ul. Dobra 1 08-400 Garwolin

Numer konta do opłat za mieszkanie Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dobra 1

Informujemy, iż wpłaty za mieszkanie należy dokonywać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dane do dokonania przelewu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dobra 1  08-400 Garwolin Numer 04 9210 0008 0010 9598 2000 0010

 

Prośmy o wpisywanie w tytule przelewu Imię i Nazwisko i numer lokalu